Security in Clouds Environments. Algorithms, Standards, Risks, Procedures and Models

 

Agnieszka Jakóbik

Jacek Tchórzewski

 

Kraków 2023

Security in Clouds Environments Algorithms, Standards, Risks, Procedures and Models


Projekt "Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Informatyka techniczna i telekomunikacja


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 60 minut
  • Tagi: #securityincloudsenvironmentsalgorithmsstandardsrisksproceduresandmodels #algorithms #standards #risks #proceduresandmodels #AgnieszkaJakóbik #JacekTchórzewski #informatyka