Metody badań biomateriałów i tkanek - wstęp do ćwiczeń laboratoryjnych.

Aneta Liber-Kneć

Sylwia Łagan

Kraków 2020

Metody badań biomateriałów i tkanek - wstęp do ćwiczeń labolatoryjnych


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Inżynieria mechaniczna


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 240 minut
  • Tagi: #inzynieriamechaniczna #metodybadańbiomateriałówitkanek #badaniatkanek #tkanki #Aneta LiberKneć #SylwiaŁagan