Podstawy zapisu konstrukcji w platformie chmurowej 3DEXPERIENCE

Łukasz Gola

Kraków 2023

Podstawy zakresu konstrukcji w platformie chmurowej 3DEXPERIENCE


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Inżynieria mechaniczna


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 60 minut
  • Tagi: #inzynieriamechaniczna #podstawyzakresukonstrukcjiwplatformiechmurowej3DEXPERIENCE #paltformachmurowa #3dexperience #ŁukaszGola