Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek.

Zofia Gręplowska

Joanna Korpak

Anna Lenar-Matyas

Kraków 2022

Podstawy geomorfologii i morfodynamiki rzek


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 120 minut
  • Tagi: #inzynieriasrodowiska #podstawygeomorfologiiimorfodynamikirzek #geomorfologia #morfodynamika #rzeki #ZofiaGręplowska #JoannaKorpak #AnnaLenarMatyas