Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku

Krystyna Nowak
Barbara Żmudzińska-Żurek
Kazimierz Rutkowski
Piotr Suryło
Elżbieta Vogt
Otmar Vogt

Kraków 2023

Polacy i chemia na ziemiach polskich w XIX wieku


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17

Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości

brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe

Inżynieria chemiczna


  • Typ: Tekst
  • Poziom trudności: Średni
  • Licencja: Otwarta
  • Czas przeglądania: 60 minut
  • Tagi: #chemia #polacyichemianaziemiachpolskichwXIXwieku #KrystynaNowak #BarbaraŻmudzińskaŻurek #KazimierzRutkowski #PiotrSuryło #ElżbietaVogt #OtmarVogt