Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 72 min.
Film


Zróbmy to z głową – kilka praktycznych uwag o metodyce e learningu - Tomasz Walasek
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Film finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 85 min.
Film


Współpraca i praca grupowa na platformie Moodle - Przemysław Stencel
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Film finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 82 min.
Film


Pełne zanurzenie online (i nie tylko) jak wspierać motywację i koncentrację studentów - Joanna Mytnik
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Film finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 7 min.
Tekst


Platforma DELTA: Odznaki
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 9 min.
Tekst


Platforma DELTA: Słownik pojęć
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 7 min.
Tekst


Platforma DELTA: Wiki
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 6 min.
Tekst


Platforma DELTA: Książka
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 6 min.
Tekst


Platforma DELTA: Dodawanie uczestników do kursu
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 15 min.
Tekst


Platforma DELTA: Zadanie
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 15 min.
Tekst


Platforma DELTA: Warsztat
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 6 min.
Tekst


Platforma DELTA: Ukończenie kursu - kryteria
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 15 min.
Tekst


Platforma DELTA: Testy
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 6 min.
Tekst


Platforma DELTA: Pliki
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 5 min.
Tekst


Platforma DELTA: Logowanie i odnajdywanie kursu
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 10 min.
Tekst


Platforma DELTA: Lekcja
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 13 min.
Tekst


Platforma DELTA: Kwestionariusz
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 6 min.
Tekst


Platforma DELTA: Zakładanie i ustawianie kursu
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 70 min.
Tekst


Platforma DELTA: H5P
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 9 min.
Tekst


Platforma DELTA: Grupy
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 8 min.
Tekst


Platforma DELTA: Frekwencja
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 5 min.
Tekst


Platforma DELTA: Etykieta
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Obsługa platformy DELTA dla wykładowców.
Matematyka
Trudny

⏲ 60 min.
Tekst


Viviani's Solid and Calculus
Beata Strycharz-Szemberg
dr, Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Volume, area of bases and area of lateral surface of Viviani solid calculated using integral calculus.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 14 min.
Film


DELTA: Jak udostępniać pliki w kursie
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Film finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 14 min.
Film


DELTA: H5P - przeciągnij i upuść
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Film finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17