Inżynieria mechaniczna
Średni

⏲ 120 min.
Tekst


Podstawy komputerowego modelowania układów biomechanicznych
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Architektura i urbanistyka
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


O Projektowniu architektury miejsc pracy
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Inżynieria mechaniczna
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


Wybrane zagadnienia analizy schematów zniszczenia materiałów i konstrukcji
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Architektura i urbanistyka
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


Architektura i urbanistyka. Idea miasta 1870-1970
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie środowiskowe
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Średni

⏲ 360 min.
Tekst


Soil Remedation Laboratory Classes
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Inżynieria mechaniczna
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


Mechanika analityczna w zadaniach
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Opracowane w ramach projektu „Programowanie doskonałości – PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Inżynieria chemiczna
Średni

⏲ 240 min.
Tekst


Wybrane surowce naturalne dla przemysłu spożywczego i kosmetycznego
Projekt POWER PKXXI 2.0 Programowanie Doskonałości
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Skrypt finansowany z projektu: Projekt "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0. Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-22" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17
Matematyka
Średni

⏲ 245 min.
Film


Maraton matematyczny semestr pierwszy
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Maraton matematyczny semestr pierwszy
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 35 min.
Film


Metoda Design Thinking i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 10 wprowadza w metodę Design Thinking i pokazuje możliwości jej wykorzystania w pracy ze studentami.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 53 min.
Film


Metoda projektu i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 9 wprowadza w świat metody projektu i pokazuje jej potencjał w pracy dydaktycznej.
Centrum e-Edukacji
---

⏲ 41 min.
Film


Techniki kreatywnego myślenia w pracy dydaktycznej.
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 8 omawia techniki kreatywnego myślenia i cyfrowe narzędzia, które pozwalają organizować zajęcia z wykorzystaniem cyfrowej technologii.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 47 min.
Film


Cyfrowe testowanie – szansa czy zagrożenie?
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 7 poświęcony narzędziom cyfrowym wykorzystywanym do testowania.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 53 min.
Film


Sztuczna inteligencja (CHAT GPT) – zagrożenie czy szansa dla cyfrowego dydaktyka?
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 6 poświęcony jest rozważaniom dotyczącym szans i zagrożeń spowodowanych dostęnością sztucznej inteligencji (Chata GPT) w dydaktyce.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 32 min.
Film


Edutainment – wykorzystanie gier, quizów i questów w dydaktyce szkolnictwa wyższego.
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 5 wprowadza w zagadnienie grywalizaji w dydaktyce szkolnictwa wyższego i zachęca do stosowania gier i quizów.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 34 min.
Film


Narzędzia cyfrowe zwiększające zaangażowanie studentów
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 4 zawiera przegląd narzędzi cyfrowych i aplikacji pozwalających na aktywizację studetów podczas zajęć/wykładów.
Centrum e-Edukacji
---

⏲ 38 min.
Film


Narzędzia cyfrowe do pracy w grupie
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 3 poświęcony narzędziom cyfrowym wykorzystywanym do pracy zespołowej studentów.
Inne
Łatwy

⏲ 33 min.
Film


Cyfrowy niezbędnik dydaktyka uczelni wyższej
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 2 poświęcony cyfrowym narzędziom i umijętnościom przydatnym w dydaktyce uczelni wyższej.
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 26 min.
Film


Historia Obliczeń Wysokiej Wydajności
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia OWW
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Średni

⏲ 41 min.
Film


Programowanie równoległe w modelu OpenMP
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Programowanie równoległe w modelu OpenMP
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Średni

⏲ 30 min.
Film


Programowanie rozproszone przy wykorzystaniu MPI
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Programowanie rozproszone przy wykorzystaniu MPI
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 21 min.
Film


Wątki POSIX
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Wątki POSIX
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 21 min.
Film


Historia programowania z użyciem architektur kart graficznych
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia programowania z użyciem architektur kart graficznych
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 28 min.
Film


Metody programowania Akceleratorów Obliczeń
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Metody programowania akceleratorów