Matematyka
Średni

⏲ 245 min.
Film


Maraton matematyczny semestr pierwszy
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Maraton matematyczny semestr pierwszy
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 35 min.
Film


Metoda Design Thinking i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 10 wprowadza w metodę Design Thinking i pokazuje możliwości jej wykorzystania w pracy ze studentami.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 53 min.
Film


Metoda projektu i jej realizacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 9 wprowadza w świat metody projektu i pokazuje jej potencjał w pracy dydaktycznej.
Centrum e-Edukacji
---

⏲ 41 min.
Film


Techniki kreatywnego myślenia w pracy dydaktycznej.
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 8 omawia techniki kreatywnego myślenia i cyfrowe narzędzia, które pozwalają organizować zajęcia z wykorzystaniem cyfrowej technologii.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 47 min.
Film


Cyfrowe testowanie – szansa czy zagrożenie?
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 7 poświęcony narzędziom cyfrowym wykorzystywanym do testowania.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 53 min.
Film


Sztuczna inteligencja (CHAT GPT) – zagrożenie czy szansa dla cyfrowego dydaktyka?
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 6 poświęcony jest rozważaniom dotyczącym szans i zagrożeń spowodowanych dostęnością sztucznej inteligencji (Chata GPT) w dydaktyce.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 32 min.
Film


Edutainment – wykorzystanie gier, quizów i questów w dydaktyce szkolnictwa wyższego.
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 5 wprowadza w zagadnienie grywalizaji w dydaktyce szkolnictwa wyższego i zachęca do stosowania gier i quizów.
Centrum e-Edukacji
Łatwy

⏲ 34 min.
Film


Narzędzia cyfrowe zwiększające zaangażowanie studentów
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 4 zawiera przegląd narzędzi cyfrowych i aplikacji pozwalających na aktywizację studetów podczas zajęć/wykładów.
Centrum e-Edukacji
---

⏲ 38 min.
Film


Narzędzia cyfrowe do pracy w grupie
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 3 poświęcony narzędziom cyfrowym wykorzystywanym do pracy zespołowej studentów.
Inne
Łatwy

⏲ 33 min.
Film


Cyfrowy niezbędnik dydaktyka uczelni wyższej
Anna Nowak
mgr, Inne


Webinar 2 poświęcony cyfrowym narzędziom i umijętnościom przydatnym w dydaktyce uczelni wyższej.
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 26 min.
Film


Historia Obliczeń Wysokiej Wydajności
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia OWW
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Średni

⏲ 41 min.
Film


Programowanie równoległe w modelu OpenMP
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Programowanie równoległe w modelu OpenMP
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Średni

⏲ 30 min.
Film


Programowanie rozproszone przy wykorzystaniu MPI
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Programowanie rozproszone przy wykorzystaniu MPI
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 21 min.
Film


Wątki POSIX
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Wątki POSIX
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 21 min.
Film


Historia programowania z użyciem architektur kart graficznych
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia programowania z użyciem architektur kart graficznych
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 28 min.
Film


Metody programowania Akceleratorów Obliczeń
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Metody programowania akceleratorów
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 27 min.
Film


Problemy współbieżności
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Problemy współbieżności
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 12 min.
Film


Historia Języków Programowania
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia Języków Programowania
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 18 min.
Film


Metody optymalizacji sekwencyjnej programów
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Metody optymalizacji
Informatyka techniczna i telekomunikacja
Łatwy

⏲ 27 min.
Film


Historia Architektur Komputerowych
Filip Krużel
dr inż., Wydział Informatyki i Telekomunikacji


Historia Komputerów
Inżynieria lądowa i transport
Łatwy

⏲ 60 min.
Kurs


Jak poprawnie wykonać pomiar kamerą termowizyjną?
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Kurs przygotowany w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej ze szkołami średnimi.
Inżynieria lądowa i transport
Łatwy

⏲ 60 min.
Kurs


Budownictwo - Jak czytać rysunek architektoniczny?
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Kurs przygotowany w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej ze szkołami średnimi.
Inżynieria lądowa i transport
Łatwy

⏲ 60 min.
Kurs


Zaawansowane materiały konstrukcyjne
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Kurs przygotowany w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej ze szkołami średnimi.
Inżynieria lądowa i transport
Łatwy

⏲ 60 min.
Kurs


Budownictwo energooszczędne
CED Centrum e-Edukacji
brak tytułu, Jednostki Pozawydziałowe


Kurs przygotowany w ramach współpracy Politechniki Krakowskiej ze szkołami średnimi.